Åpen studentdomkirke

Åpen studentdomkirke 2015 - over 1000 nye studenter var innom, fordelt på to kvelder!