Kirkekaffe

Etter kveldsmessene søndag kveld, serverer vi verdens beste kirkekaffe. Kom og smak!!