17. jan, 2019

Godt nytt semester

Det er starten på et nytt semester. Jeg vil tro at et nytt semester ofte gir en følelse av å ha blanke ark. En ny begynnelse. Kanskje med nye forsetter om hvordan halvåret skal bli. Det kan være en deilig følelse og det kan skape uro fordi det ligger utfordringer å venter som kan kjennes litt for store.

Det er noe dypt menneskelig i det å bære med seg en uro. Det gjør vi alle.

Har du sett Leo Aikjc sitt program Uro? Jeg liker Leo og jeg synes nok en gang han tar mye på kornet. Serien tar for seg ulike områder i livet som vi mennesker uroer oss for. Det er har vært program om innvandring og fremmedfrykt, menneskeskapte klimaendringer og om sosiale medier og selvopptatthet.

Jeg vil si høyst aktuelle tema som jeg også kan kjenne uro knyttet til. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det har sneket seg inn i meg en uro, for framtiden. Hvordan skal det gå med verden og alle de store endringene vi står ovenfor? Hvordan kommer verden til å se ut om 50 år? Er det noe jeg kan gjøre for å bedre framtidsutsiktene? Eller er det best å sitte stille å la det som komme kommer?

Et av Leo sine prosjekt slik jeg ser det er å snakke om det som bekymrer oss. Han går inn i de ulike temaene og ser på det med åpent blikk. Hva er det grunn til å bekymre seg for og hva er det ikke vits i å bruke energi på? Han er ærlig og rett på sak.

På denne måten ser man også at det er mye håp for oss og framtiden. Håp er uroens medisin. Håpet er skapende. Håpet holder drømmer levede. Håpet gir ikke opp. Håpet fører oss ut av resignasjonen.

For det finnes håp i vår urolige verden. Håpet er mennesker som kjemper for det gode, for kunnskap, for kjærligheten og for en bedre verden.

Dere studenter representerer et slikt håp for meg. Kanskje dere ikke tenker over dette, men det er sant!

For der hvor jeg kan bli pessimistisk på vegne av fremtiden. Så hjelper det at dere viser at det finnes så mange gode ønsker. Det hjelper at jeg har en fornemmelse av at det finnes et engasjement blant dere om at endring er mulig. Dere studerer og søker kunnskap. Dere tror. Dere legger planer. Dere gir skapende uro der jeg kanskje tenker at jeg vil resignere. 

Takk, det gir meg HÅP!

Jeg vet at det er mye som kan uroe dere studenter også. Slik er livet. God og vont. Gjerne på samme tid. Men i dag ville jeg løfte fram det håpet som dere skaper, for framtiden.

Godt semester

Camilla Winsnes

Studentprest